Uloguj se

Želite da unaprijedite svoje poslovanje inovativnim kadrovskim strategijama?

Sposobnost strateškog procjenjivanja talenata koje posjedujete i talenata koji su vam potrebni je krucijalni dio ispunjavanja ciljeva vaše organizacije.


Našim klijentima pružamo podršku procesu regrutacije, pružajući podršku u nekim dijelovima procesa (zakazivanje intervjua, pretraga, provjera, procjene, intervjui zasnovani na kompetencijama, mapiranje talenata, motivacija kandidata, obuka, upravljanje ponudama i kontaktima) ili outsourcing cjelokupnog procesa regrutacije (RPO).

Kontaktirajte nas