Uloguj se

Knowledge Corner

Kao lideri u kreiranju inovativnih rešenja i usluga, želimo da budemo pouzdan partner i podržimo vas u upravljanju poslovnim procesima kroz deljenje znanja, dobre poslovne prakse i načina na koje su određene kompanije rešile probleme u svom poslovanju.

Knowledge Corner

 

Kao lideri u kreiranju inovativnih rješenja i usluga, želimo da budemo pouzdan partner i podržimo vas u upravljanju poslovnim procesima kroz dijeljenje znanja, dobre poslovne prakse i načina na koje su određene kompanije riješile probleme u svom poslovanju.

Uzimajući u obzir brzinu kojom se promjene dešavaju, pravovremene informacije i iskustva postaju najvažniji resurs u poslovnom svijetu. Želeći da bude podrška svojim partnerima u praćenju trendova,  većoj predvidivosti poslovanja, pozitivnoj transformaciji i kvalitetnom donošenju odluka kompanija ManpowerGroup je kreirala sekciju „Knowlegde corner“  koja za cilj ima dijeljenje znanja i iskustva uspješnih menadžera, ali i perspektive mladih telanata. Zajedno sa tim, kompanija ManpowerGroup, u okviru ove sekcije dijeli i svoju ekspertizu, rezultate istraživanja i iskustva. Budući da je znanje jedna od ključnih vrijednosti naše kompanije, ovo je jedan od projekata kroz koju tu vrijednost i njegujemo.

 

Dijeleći znanja, prakse i nove perspektive na teme u domenu HR-a i ostale aktuelne poslovne teme ManpowerGroup i kroz ovaj projekat potvrđuje da je relevantan HR i poslovni partner koji svojim konkretnim akcijama osnažuje poslovnu zajednicu Bosne i Hercegovine.

 

Budući da se znanje uvećava dijeljenjem, otvoreni smo za prijedloge i kvalitetne sadržaje svih onih koji smatraju da zajedno sa nama, kroz svoju stručnost i ekspertizu, mogu i žele da dopinesu unaprijeđenju poslovnog okruženja. Ako imate predloge adekvatnih tema, budite slobodni i da nam se obratite OVDE.